^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

124938
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
489
412
2466
119863
5733
7977
124938

Your IP: 54.173.237.152
Server Time: 2019-02-15 19:03:58


admi62


shot5

 

 

 

 


 ss2


pll62


ทำเนียบผู้บริหาร

                                                  รายนามผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

พ.ศ. 2480                       ขันธรรมสัตย์ศึกษากร                        ครูใหญ่

          พ.ศ. 2480 - 2485             นายแป้น         มัธยมจันทร์                ครูใหญ่

          พ.ศ. 2485 - 2487             นายบุญนาค      เจริญศรี                   ครูใหญ่

          พ.ศ. 2487 - 2492             นายปรีชา        เสนาสุ                      ครูใหญ่

          พ.ศ. 2492 - 2506             นายบุษบก       บัณฑิตวงษ์                ครูใหญ่

          พ.ศ. 2506 - 2509             นายพิทักษ์       ไชยทะเศรษฐ์              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2509 - 2516             นายเสงี่ยม        หอมไกรลาศ              อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2516 - 2518             นายสุจินต์        เหมหงส์                    อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2518 - 2519             นายกมล          สุวรรณรงค์                อาจารย์ใหญ่

          พ.ศ. 2519 - 2523             นายบุญชู         มูลพินิจ                    ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2523 - 2527             นายวิทยา        ทองขาว                    ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2527 - 2532             นายพินิจ         ศุภวัฒน์                    ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2532 - 2536             นายเชิดเชลง     ชิตชวนกิจ                 ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2536 - 2538             นายประกอบ     จันทร์เพ็ญ                ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2538 - 2539             นายเฉลิมศักดิ์    นามเชียงใต้               ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2539 - 2541             นายถาวร         ชุปวา                       ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2541 - 2542             นายประเสริฐ    จันฤาไชย                   ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2542 - 2544             นายสุเมธ         ดาโรจน์                    ผู้อำนวยการ ระดับ9

          พ.ศ. 2544 - 2552             นายประเสริฐ    จันฤาไชย                   ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2553 - 2555             นายพงษ์ศักดิ์     เวียงเพิ่ม                   ผู้อำนวยการ ระดับ8

          พ.ศ. 2556 - 2558             นายประสิทธิ์     สิทธิวิบูลย์ชัย             ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2558 - 2561             นายโปร่งวิทย์    ลิ้มตระกูล                  ผู้อำนวยการ ระดับ9

 

Copyright 2019  ออกแบบโดย:นางพัชรี สารภักดี