วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ The School Cluster management system ในกลุ่มที่ 2 ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 (ห้องเรียนกีฬาและห้องเรียนทักษะอาชีพ) และการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษา แนวทางการจัดห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง เทศบาลนครขอนแก่น (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม) กับ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเก้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ติชม

สร้างโดย :


kktech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ