วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)

Comment(s)

Create by :


kktech

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ