วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 พิธีกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Comment(s)

Create by :


kktech

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ