วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างยนต์ รับมอบชิ้นส่วนรถยนต์

Comment(s)

Create by :


kktech

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ