16พย64'ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษาภาพรวมปี2560-2564'

                ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา(Demand&Supply)

                                อุตสาหกรรมกลุ่ม Fist S-Curve& S-Curve  ภาพรวมปี 2560-2564การแรงงานอ

http://eec.vec.go.th/portals/0/Images/FN-SCurveGraph01.png

-2564

http://eec.vec.go.th/portals/0/Images/FirstSCurveHome.png

ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand ) ในอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-curve ภาพรวมปี 2560-2564

http://eec.vec.go.th/portals/0/Images/NewS-CurveHome.png

ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand ) ในอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve ภาพรวมปี 2560-2564

 

ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand ) ในอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve ภาพรวมปี 2560-2564

 

ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand ) ในอุตสาหกรรมกลุ่ม New S-curve ภาพรวมปี 2560-2564

http://eec.vec.go.th/portals/0/Images/NewS-CurveHome.png

อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://eec.vec.go.th/th-th/ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand ) ในอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve & New S-curve ภาพ

ข้อมูลความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand ) ในอุตสาหกรรมกลุ่ม First S-curve ภาพรวมปี 2560-256

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


kktech

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ