-  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(วก.หนองเรือ) (4 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล (8 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง แม่บ้าน(9 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล (10 พ.ย. 2564)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน (17พ.ย.2564)

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วันที่ 17 พ.ย. 2564)

- ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักการภารโรงและแม่บ้าน (วันที่ 19 พ.ย.64)

- ประกาศมอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือนธันวาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล(3 ธ.ค. 2564)