-  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(วก.หนองเรือ) (4 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล (8 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง แม่บ้าน(9 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล (10 พ.ย. 2564)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน (17พ.ย.2564)

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วันที่ 17 พ.ย. 2564)

- ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักการภารโรงและแม่บ้าน (วันที่ 19 พ.ย.64)

- ประกาศมอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือนธันวาคม 2564

คำสั่งเวร - ยาม ประจำเดือน ม.ค.65

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล(14 ม.ค. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

คำสั่ง เวร  - ยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

คำสั่ง เวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (3 มี.ค. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ (ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป) 21 มี.ค. 65

คำสั่ง เวร-ยาม ประจำเดือน เมษายน 2565  (29 มี.ค. 65)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (พนักงานบริหารทั่วไป) ครั้งที่ 1     (5 เม.ย. 65)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ (ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป) 12 เม.ย. 65

คำสั่งเวร - ยาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  (2 พ.ค. 65)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์   11.พ.ค.65