-  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง(วก.หนองเรือ) (4 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล (8 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง แม่บ้าน(9 พ.ย. 2564)

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล (10 พ.ย. 2564)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน (17พ.ย.2564)

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วันที่ 17 พ.ย. 2564)

- ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง นักการภารโรงและแม่บ้าน (วันที่ 19 พ.ย.64)

- ประกาศมอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือนธันวาคม 2564

คำสั่งเวร - ยาม ประจำเดือน ม.ค.65

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล(14 ม.ค. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

คำสั่ง เวร  - ยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

คำสั่ง เวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (3 มี.ค. 2565)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ (ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป) 21 มี.ค. 65

คำสั่ง เวร-ยาม ประจำเดือน เมษายน 2565  (29 มี.ค. 65)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (พนักงานบริหารทั่วไป) ครั้งที่ 1     (5 เม.ย. 65)

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ (ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป) 12 เม.ย. 65

คำสั่งเวร - ยาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  (2 พ.ค. 65)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์   11.พ.ค.65

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ   20.พ.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์  24.พ.ค.65

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน  25.พ.ค.65

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์  26.พ.ค.65

คำสั่งเวร - ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2565       31.พ.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมฯ     2 มิ.ย.65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งแม่บ้าน   8 มิ.ย.65

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 2565   9 มิ.ย.65

ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)   10 มิ.ย.65

ประกาศผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมฯ   13 มิ.ย. 65

คำสั่ง เวร-ยาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   (29 มิ.ย. 65)

รับสมัครครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน    18.ก.ค.65

ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน        25 ก.ค.65

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ช่างกลโรงงาน   27 ก.ค.65

คำสั่ง เวร-ยาม ประจำเดือน กันยายน 65     31 ส.ค. 65

คำสั่งเวร - ยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  1 พ.ย. 65

คำสั่ง เวร-ยาม ประจำเดือน ธันวาคม 65   29 พ.ย.65

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  22 ก.พ. 66

คำสั่ง เวร - ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2566   1 มีนาคม 66

คำสั่งที่มอบหมาย2566  28 เมษายน 2566

คำสั่ง เวร - ยาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   1 พ.ค.66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ (ครู) ตำแหน่งครูสังคม   15 ก.ย.66

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พนักงานราชการ (ครู) ตำแหน่งครูสังคม   20 ก.ย.66

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานราชการ (ครู) ตำแหน่งครูสังคม      22 ก.ย.66

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ครู) ตำแหน่งครูช่างยนต์       8 พ.ย.66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครู ช่างยนต์  23 พ.ย.66

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูช่างยนต์   29 พ.ย.66