- ประกาศจัดซื้อพัดลมติดเพดานเพื่อใช้งานในห้องเรียน(งานอาคาร)

-  ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย เพื่อพัฒนาให้ทันสมัยรองรับผู้ใช้งานมากขึ้น(งานศูนย์ข้อมูล)

- ประกาศจัดซื้อเก้าอี้แล็คเชอร์(งานอาคารวันที่15พย64)

- ประกาศจัดซื้อปั๊มน้ำอาคารและช่างเชื่อม(งานอาคาร15พย64)

- ประกาศจัดซื้อผ้านม่านติดตั้งห้องประชุมศรีจันทร์(งานอาคาร15พย64)

- ประกาศจัดซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมุมคงที่(งานอาคาร15พย64)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสะพานอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด(งานพัสดุวันที่16พย64)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซ่อมเครื่องจักรในแผนก(งานช่างกลโรงงานวันที่19พย64)

-  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องปรับปรุงฟุตบาท 2 ข้างเวทีฯ(งานอาคาร9พย2564)

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา แผนกช่างโยธา

ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุการศึกษา (ช่างก่อสร้าง)

ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุการศึกษา (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศวิทยาลัย วัสดุคงทน (ช่างสำรวจ)

ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลือง (ช่างสำรวจ)

ประกาศวิทยาลัยจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานศูนย์ข้อมูล)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง  วัสดุสำนักงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ งปม. 2565

แผนปฺฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (โครงการงานประจำ)

ประการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่แผนกช่างสถาปัตยกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุกาณศึกษาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ประกาศ เช่าบริการสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุคงทน) ช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุสิ้นเปลือง)ช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุอะไหล่ประกอบ)ช่างเทคโนโลยีพื้นฐาน

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสคงทน) แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศจัดซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุสิ้นเปลือง)แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประกาศจัดซื้อ เก้าอี้หัวกลมบุนวม แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ประกาศจัดซื้อ โต๊ะเขียนแบบ แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1  งานพัสดุ

ประกาศจัดซื้อผ้าม่านกันแสง UV ห้องเรียนอาคาร12 แผนกสามัญ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. แผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรม (24 ก.พ. 2565)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมฯและเครื่องมือหาพิกัดฯ แผนกช่างสำรวจ (24 ก.พ. 2565)

ประกาศจัดซื้อออสซิโลสโคป แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (24 ก.พ. 2565)

ประกาศจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ(PLC) แผนกช่างกลโรงงาน (25 ก.พ. 2565)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมสายไฟเบอร์ออฟติคแบบ Fusion แผนกช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 มี.ค. 2565)

ประกาศจัดซื้อกล้องระดับและล้องวัดมุม แผนกช่างโยธา ( 1 มี.ค. 2565)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกสามัญฯ ( 3 มี.ค. 2565 )

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเฉพาะทาง แผนกสามัญฯ ( 3 มี.ค. 2565 )

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ( 3 มี.ค. 2565 )

ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัสดุ) 8 มี.ค. 2565

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ( 8 มี.ค. 65 )

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ (งานศูนย์ข้อมูล) 21 มี.ค. 65

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน 23 มี.ค. 65

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนกลุ่มที่ 18      23 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ  23 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์    4 เม.ย. 65

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม   4 เม.ย. 65

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม.   10.พ.ค.65

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ออสซิโสโคป แผนกอิเล็กทรอนิคส์   10.พ.ค.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์   17.พ.ค.65