- ประกาศจัดซื้อพัดลมติดเพดานเพื่อใช้งานในห้องเรียน(งานอาคาร)

-  ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย เพื่อพัฒนาให้ทันสมัยรองรับผู้ใช้งานมากขึ้น(งานศูนย์ข้อมูล)

- ประกาศจัดซื้อเก้าอี้แล็คเชอร์(งานอาคารวันที่15พย64)

- ประกาศจัดซื้อปั๊มน้ำอาคารและช่างเชื่อม(งานอาคาร15พย64)

- ประกาศจัดซื้อผ้านม่านติดตั้งห้องประชุมศรีจันทร์(งานอาคาร15พย64)

- ประกาศจัดซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมุมคงที่(งานอาคาร15พย64)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสะพานอัจฉริยะจำนวน 1 ชุด(งานพัสดุวันที่16พย64)

- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซ่อมเครื่องจักรในแผนก(งานช่างกลโรงงานวันที่19พย64)