วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
เลขที่  67  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง 40000

เว็บไซต์ : http://www.kktech.ac.th/

โทรศัพท์ 043 - 221290 , 043 - 222738
โทรสาร 043 - 222064

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 วันที่24 พฤศจิกายน 2564 นายขัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หน.งานกิจกรรม ครูที่ปรึกษา อวท. นำคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

      ในส่วนของการแข่งขันทักษะท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ณ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขางาน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส.

 

 

 

     

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-17.00น. ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 


ดร.สิทธิศักดิ์  ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ดาวน์โหลด

สถิติเยี่ยมชม

35851