วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
เลขที่  67  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง 40000

เว็บไซต์ : http://www.kktech.ac.th/

โทรศัพท์ 043 - 221290 , 043 - 222738
โทรสาร 043 - 222064

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

-ประกาศเปิดภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564-

---บันทึกข้อความขอเปิดรายวิชา---

---รายวิชาที่เปิดสอน---

- ประกาศรายชื่อ มอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 -

-- กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2565 --

--> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ <-- 

 

 

 

 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นให้การต้อนรับ นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมกับคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ให้การต้อนรับ นางสาวพนาวรรณ กล้าแข็ง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาคเอกชน สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางสาวปนัสยามานะ นักวิชาการชำนาญการ และ นายทรงไทย สังขเวทัย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า นายอรุณ เหมือนดำ หัวหน้างานอาวุโส และนายนพพร ก้างตั้น หัวหน้างานอาวุโส บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทยจำกัด เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ด้านเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า( T-TEP ) เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ และด้านเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ (B&P T-TEP )ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งอบรมความรู้เทคโนโลยียานยนต์ให้กับครูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมตรวจราชการกับ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นายมงคลชัย สมอุดร) ในช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านป่าชาด ตำบลบัวใหญ่ และ ป่าชุมชนบ้านหัวบึง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภาคบ่ายลงพื้นที่ติดตามโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของแขวงการทางขอนแก่น บริเวณจุดตัดถนนเลี่ยงเมืองกับถนนมะลิวัลย์ และจุดที่สอง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ บริเวณบึงทุ่งสร้าง ของเทศบาลนครขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและออกอากาศถ่ายทอดสดในรายการข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)ขอนแก่น

 

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภูริพงศ์ อักษรพิมพ์ และคุณครูสุวัฒน์ จันทร์งาม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขัน 27 สถานศึกษา ในการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพงานยานยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ครูอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้ง ที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ KOJI TRAINNING CENTER บริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

 

 

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นได้รับเชิญร่วมรายกายของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT11 ทีวีอีสาน)ในรายการ ทีวีอีสานรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 โดยมี ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขตให้การต้อนรับ

 

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ) เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

 

 

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.39 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู บุคลากร ร่วมพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานศึกษา พระพุทธมงคลมุนีศรีเฉลิมวิทย์ องค์พระวิษณุกรรม และพระภูมิเจ้าที่ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริงมคลแก่บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 

 

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น5 ห้างสรรพสินค้าเซนทัลพลาซ่าขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบเหรียญพระวิษณุกรรมรุ่นเจริญสุข เจริญยศ เจริญลาภ แก่นักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้น ปวส.ปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.ชัชวาลย์ อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

การประชุมเชิงวิชาการ การแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีการศึกษา2564 ณ ห้องประชุมเหล่างา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันอาทิตย์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการค่ายบัณฑิตจิตอาสาพัฒนา และบริการสังคม ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนทัน ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

 

วันเเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2565 ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานกรรมการสนามสอบให้การต้อนรับ ดร.อนิรุทธ์ จันทมูล ผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในนามพ่อเมืองจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ 2565 เวลา 9.30 ดร. สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม นายคมสัน อรรคแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นายศุภกิจ แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย นายณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง นายธิปด์ ภาสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย และ นายชกรณ์เกียรติ สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคร้อยเอ็ด คณะอนุกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 7 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พร้อมด้วยคณะครูทำพิธีขอขมาเพื่อขออนุญาตองค์พระพุทธมงคลมุนีศรีเฉลิมวิทย์ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย เพื่อที่จะบูรณปรับปรุงฐาน ทำสีใหม่ ทำการขัดผิวองค์พระให้วาว และเคลือบเงาด้วยแลคเกอร์ ส่วนองค์พระวิษณุกรรมเนื่องจากสีเดิมซีดหม่องได้ดำเนินการขัดสีเดิมออกเพื่อลงสีใหม่ เพื่อเป็นที่สักการะและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 85 ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในวันที่ 18 เมษายน 2565 พร้อมมอบหมายให้แผนกวิชาช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ จัดทำโต๊ะสแตนเลสเพื่อวางเครื่องสักการะ ณ องค์พระพุทธมงคลมุนีศรีเฉลิมวิทย์ และองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 11.00 น. นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีเปิดโครงการ Excellent Model School ของนักศึกษาทวิภาคี โดยมีนายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู ครูแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะจากบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ทั้ง 12 ท่าน และร่วมรับฟังการนำเสนอวิชาโครงงานของนักศึกษาโครงการ Excellent Model School ทั้ง 5 กลุ่ม และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทวิภาคี พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคาร 12 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำทีมโดย คุณครูสุรเชษฐ์ ประทุมโครต เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาขอนแก่นและอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานรถจักรยานยนต์ ในงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น. แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมพื้นฐานการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับนักเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดและมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นักเรียน ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้ารับการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 -11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จากบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กชโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และนำมาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกทักษะของนักเรียน นักศึกษา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,146,890 บาท

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ 2565 เวลา 8.30 น. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2564 โดยมี ดร.กรรณิการ์ ยอดสง่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจประเมิน ซึ่งในช่วงเช้าได้รับฟังการกล่าวรายงาน รับชมการแสดงจากตัวแทนนักศึกษา ชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัย  รับฟังการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น


วันที่24 พฤศจิกายน 2564 นายขัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หน.งานกิจกรรม ครูที่ปรึกษา อวท. นำคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

      ในส่วนของการแข่งขันทักษะท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ณ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขางาน เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส.

 

 

 

     

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-17.00น. ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 

 


ดร.สิทธิศักดิ์  ชำปฏิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ดาวน์โหลด

แผนที่

แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติเยี่ยมชม

152623