ประชาสัมพันธ์...! วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562     วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 

www.kktech.ac.th