:::..ยินดีต้อนรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557 ..:::  

home