ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่24

Download แบบขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ส่งแบบคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น