:::..รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kktech.ac.th..:::